BENT U ZZP'ER?

Als startende ondernemer, zzp’er en mkb’er moet u vaak veel zaken zelf regelen. Zaken waarvoor u niet altijd de tijd en/of de kennis hebt. Energie is zo’n onderwerp. Hoe kunt u uw energiezaken het beste en voordeligste regelen? Kiest u voor een zakelijk energiecontract op uw thuisadres? Dus een zakelijke aansluiting voor gas of stroom op uw huisadres. Of blijft u als particulier energie afnemen? Waarop moet u letten als u overweegt om een zakelijke energiecontract op uw privéadres af te sluiten? Gaat het alleen om de prijs? Of spelen ook andere zaken mee, zoals aftrekbaarheid voor de belasting, het aftrekken van de btw? En welke zaken zijn dat nog meer?

 

Onderstaand 8 feiten, waarheden en tips die van belang zijn bij een weloverwogen keus over zakelijke energie op uw privéadres of thuisadres.

Over zakelijke energie op uw privéadres: is zakelijke energie altijd goedkoper dan particuliere energie?

Het belangrijkste motief om voor zakelijke energie op uw privéadres te kiezen is dat de ondernemer een gunstigere prijs voor zijn energie kan bedingen bij de energieleverancier. In het algemeen geldt: hoe meer energie u als (startende) ondernemer afneemt en hoe langer het vaste contract duurt, des te gunstiger (lees: lager) het tarief. Daarbij moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen kleinzakelijk (bijvoorbeeld een thuiskantoor) en grootzakelijk verbruik. Zakelijke kleinverbruikers hebben altijd een elektriciteitsaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3 x 80 ampère. Bij gas gaat het om een meter die maximaal 40 m³ gas per uur doorlaat. We spreken van grootverbruik als de elektriciteitsaansluiting groter is dan 3 x 80 ampère. Bij gas voor grootverbruik is de gasmeter groter dan 25G. Deze laat meer dan 40 m³ gas per uur door. Voor grootverbruikers gelden andere regels en afspraken dan voor kleinverbruikers.

Over zakelijke energie op uw privéadres: kiest u voor een zakelijke of particuliere energieovereenkomst?

Of u voor een zakelijke of particuliere energieovereenkomst kiest, hangt van een aantal factoren af. Prijs kan er daar één van zijn (zie hierboven). Daarnaast is service van belang. Bij zakelijke energieleveranciers is de service veelal sneller, efficiënter, persoonlijker en bent u met één telefoontje geholpen. En zeker niet op de laatste plaats: het is van belang of er voor u als ondernemer fiscale voordelen zijn.

Over zakelijke energie op uw privéadres: speelt de hoeveelheid energie die u gebruikt een rol?

U kunt als ondernemer kiezen voor een particuliere of zakelijke energieovereenkomst. De hoeveelheid energie die u verbruikt, is bij die keuze niet van belang. De kans bestaat wel dat u als ondernemer meer energie gebruikt dan als particulier, omdat u meer stroom verbruikt voor uw werk. Bepaalde machines als koelinstallaties, ovens, gereedschappen en dergelijke kunnen ‘stroomvreters’ zijn. Dan is het van belang dat u de juiste aansluiting heeft.

Over zakelijke energie op uw privéadres: waar moet u op letten bij de prijs van energie?

Prijzen voor particulieren en bedrijven worden wel eens op verschillende wijzen weergegeven. Dat kan een goede vergelijking in de weg staan. Bij een goede vergelijking moet niet alleen worden gekeken naar de prijs van stroom en/of gas als zodanig, maar ook naar bijkomende kosten zoals btw, abonnement meetbedrijf, administratiekosten et cetera. Zijn deze in de prijs verwerkt of komen die er nog bij? Als zzp’er of mkb’er krijgt u de beste vergelijking als u de kale tarieven met regiotoeslag en vastrecht vergelijkt.

Over zakelijke energie op uw privéadres: een vast contract of een variabel contract?

Kiest u als ondernemer voor een vast of variabel contract? Zie hierboven voor het voordeel van een vast contract. Dit kan met name voordelig zijn als u relatief veel energie verbruikt en een contract voor langere tijd afsluit. Voordeel van een vast contract is ook dat u gedurende het contract weet wat uw energiekosten zijn. Er zijn geen onaangename verrassingen. Prijs en periode staan immers vast. Bij een variabel contract beweegt uw energieprijs mee met de prijs op de markt. Dalen de prijzen, dan is dat gunstig voor u. Maar stijgen de prijzen sterk, dan kan dat voor u aardig in de papieren lopen.

Over zakelijke energie op uw privéadres: wanneer kunt u het beste thuiswerken?

De meeste zzp’ers en mkb’ers – ook die thuis werken – doen dat doordeweeks overdag. Toch is er vanuit het oogpunt van energieprijzen wat voor te zeggen om dat op andere tijden te doen. Heeft u namelijk een dubbeltariefmeter, dan kunt u werken tijdens daluren, dat wil zeggen tegen het daltarief. Dan is de prijs voor stroomverbruik lager dan tijdens het normaaltarief.

Over zakelijke energie op uw privéadres: zakelijke energiekosten aftrekken van de belasting

Voor u als zelfstandig ondernemer die thuiswerkt, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid een deel van de energiekosten en de btw van de energiekosten af te trekken. Daarvoor moet u wel aan een aantal vereisten, voorwaarden of verplichtingen voldoen. Zo moet u op het opgegeven adres zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Belastingdienst kijkt bovendien naar uw zelfstandigheid, inkomen en hoeveel van dat inkomen in de werkruimte is verdiend. Wilt u dat de Belastingdienst uw werkruimte als een zelfstandige werkruimte aanmerkt, dan moet die werkruimte een eigen op- of ingang hebben, voorzien zijn van sanitaire voorzieningen (toilet en watervoorzieningen) en aan derden verhuurbaar zijn. Het energieverbruik van apparatuur kan ook voor aftrek in aanmerking komen. Omdat dit onderwerp complex kan zijn en nogal eens verandert, is het raadzaam daarvoor te overleggen met uw belastingadviseur of boekhouder.

Over zakelijke energie op uw privéadres: btw aftrekken van energiekosten

De Belastingdienst biedt de mogelijkheid een deel van de btw van uw energiekosten af te trekken. Daarvoor moet u de ruimte in uw huis gebruiken als werkruimte. De Belastingdienst hanteert daarvoor een rekenmodel: energiekosten werkruimte = VWR/VWO x totale energiekosten woning. VWR= vloeroppervlakte werkruimte (in m2). VWO = totale vloeroppervlakte woning (in m2). Let op: bent u gedeeltelijk vrijgesteld van btw, dan maakt u geen of slechts gedeeltelijk aanspraak op btw-aftrek. Of u in aanmerking komt voor aftrek, vindt u ook op de website van de Belastingdienst. Ook hier geldt: overleg met uw belastingadviseur of boekhouder.